ระบบจะทำงานผิดพลาด ถ้าคุณปิดจาวาสริปต์บนเว็บไซต์นี้

วิธีการใช้งาน

เลื่อนขึ้น

คำแนะนำการใช้งาน

  วิดีโอแนะนำการใช้งาน
  วิธีใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอดเนื้อหา
  แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ คืออะไร
  ค่าความละเอียดคืออะไร
  ความหมายของตัวกรองและสีต่าง ๆ
  การตรวจซ้ำ คืออะไร
  การลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากระบบ
  Google ลิมิตการใช้งาน คืออะไร
  Statement ประวัติทางการเงิน
  ตัวอย่าง
  สอบถามเพิ่มเติม ติดตามข่าวสาร

วิดีโอแนะนำการใช้งาน

วิดีโอ วิธีใช้พร้อมคำอธิบาย โปรแกรมตรวจการคัดลอกเนื้อหา copytrack.online V.2
  

↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

วิธีใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอดเนื้อหา

ในการแสดงตัวอย่างจะใช้เนื้อหาจากจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีเป็นตัวตรวจสอบการซ้ำของเนื้อหา
1. กรอกเนื้อหาจที่จะตรวจพร้อมกับตั้งค่าออปชั่นที่ต้องการแล้วคลิก “ตรวจสอบ”
  - แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ คืออะไร

วิธีใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอดเนื้อหา

การนับอักขระสามารถเชื่อถือได้โดยอ้างอิงจากโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งค่าที่แสดงบนหน้าเว็บเป็นค่าประมาณ ที่นับรวม การขึ้นบรรทัดใหม่, แท็บ
และช่องว่างที่ซ้ำกัน จึงมากกว่าค่าจาก Microsoft Word เล็กน้อย แต่ในส่วนการคำนวณราคานั้นระบบจะไม่คิดช่องว่างที่ซ้ำกัน ซึ่งดูได้จากหน้าถัด

2. หลังจากคลิกตรวจสอบ ระบบจะแสดงค่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ดู ถ้าต้องการกลับไปแก้ไขเนื้อหาให้คลิกที่ “แก้ไขข้อมูล” แต่ถ้าต้องการตรวจการคัดลอก
ให้คลิก “อัปโหลด” ถ้าเนื้อหามีปริมาณมากอาจจะใช้เวลาเล็กน้อยในส่วนนี้

วิธีใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอดเนื้อหา


3. เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว ระบบจะพามาที่ส่วน “จัดการเนื้อหา” ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ “ลบ” หรือ “ดู” เนื้อหาที่ผ่านการตรวจแล้ว

วิธีใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอดเนื้อหา


4. เมื่อคลิก “ดู” ระบบจะแสดงเนื้อหาที่ผ่านการตรวจ
4.1 สามารถเลือก “ตัวกรอง” และ “การแสดงผล” ได้ตามต้องการ
4.2 ถ้าต้องการตรวจสอบที่มาของเนื้อหาให้คลิกที่ข้อความจุดนั้น ๆ
  - ความหมายของตัวกรองและสีต่าง ๆ

วิธีใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอดเนื้อหา


4.1. เมื่อคลิกตรวจสอบที่มาเนื้อหา ระบบจะแสดงข้อมูลอ้างอิง ว่าเนื้อถูกคัดลอกหามาจากใหน

วิธีใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอดเนื้อหา


4.2 ถ้าต้องการลบเนื้อหาที่ดูอยู่ออกจากระบบสามารถสั่ง “ลบทันที”
4.3 เมื่อสั่งลบ เนื้อหาในระบบจะถูกลบออกอย่างถาวร จะเหลือแต่ส่วนของประวัติการใช้งานเท่านั้น
4.4 การสั่งลบ จะไม่ลบในส่วนของ “การตรวจซ้ำ”
  - การตรวจซ้ำ คืออะไร
↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ คืออะไร

การแบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ เหมาะสำหรับการตรวจเนื้อหาจำนวนมากในครั้งครั้งเดียว
เมื่อต้องการใช้ออปชั่นนี้ให้ “เช็คถูก” ที่ “แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่” สังเกตุได้จากภาพ

วิธีใช้ แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

รูปตัวอย่าง เนื้อหามีการขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ใช้งานแบบปกติ

วิธีใช้ แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

รูปตัวอย่าง เนื้อหามีการขึ้นบรรทัดใหม่ และใช้งานแบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

วิธีใช้ แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

การใช้งานแบบปกติ จะนำเอาเนื้อหาทั้งหมดมาต่อกันเป็นชุดเดียว (ลำดับที่ 3)
การใช้งาน "แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่" จะแบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายชุด ตามการขึ้นบรรทัดใหม่(ลำดับที่ 4 - 7)

วิธีใช้ แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

รูปตัวอย่าง การใช้งานแบบปกติ (ลำดับที่ 3)

วิธีใช้ แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

รูปตัวอย่าง แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ (ลำดับที่ 4)

วิธีใช้ แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

รูปตัวอย่าง แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ (ลำดับที่ 5)

วิธีใช้ แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

รูปตัวอย่าง แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ (ลำดับที่ 6)

วิธีใช้ แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่

รูปตัวอย่าง แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ (ลำดับที่ 7)


↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

ค่าความละเอียดคืออะไร

ค่าความละเอียด คือตัวที่ใช้วัดว่าเนื้อหาซ้ำหรือไม่
ตัวอย่าง
  ข้อความที่ต้องการตรวจคือ “สวัสดีวันนี้วันอาทิตย์ที่แสนสงบสุข” ระบบพบคำที่ซ้ำคือ สวัสดี, วันอาทิตย์, สงบ
   - กรณีตั้งความละเอียดไว้ที่ 1 อักขระ จะพบว่าซ้ำทั้ง 3 คำเนื่องจาก ทั้งสามคำมีความยาวมากกว่า 1 อักขระ
    เมื่อตรวจแล้วจะได้เป็น “สวัสดีวันนี้วันอาทิตย์ที่แสนสงบสุข”

   - กรณีตั้งความละเอียดไว้ที่ 4 อักขระ จุดที่ซ้ำคือคำว่า “ สวัสดี” กับ “วันอาทิตย์” เนื่องจาก ทั้งสองคำนี้มีความยาวมากกว่า 4 อักขระ
    แต่ในส่วนของคำว่า “สงบ” จะไม่ซ้ำเพราะมีความยาวเพียงแค่ 3 อักขระ
    เมื่อตรวจแล้วจะได้เป็น “สวัสดีวันนี้วันอาทิตย์ที่แสนสงบสุข”

   - กรณีตั้งความละเอียดไว้ที่ 8 อักขระ จุดที่ซ้ำคือคำว่า “วันอาทิตย์” เพียงคำเดียว เนื่องจากสองคำที่เหลือ มีความยาวไม่ถึง 8 อักขระ
   เมื่อตรวจแล้วจะได้เป็น “สวัสดีวันนี้วันอาทิตย์ที่แสนสงบสุข”

   - กรณีตั้งความละเอียดไว้ที่ 15 อักขระ จะไม่พบว่าซ้ำเลย ถึงแม้ระบบจะตรวจพบ แต่เนื่องจากทั้งสามคำมีความยาวไม่ถึง 15 อักขระ
เมื่อตรวจแล้วจะได้เป็น “สวัสดีวันนี้วันอาทิตย์ที่แสนสงบสุข”

! คำแนะนำการใช้ค่าความละเอียด
! ความละเอียด 0 ถึงน้อยกว่าคีย์เวิร์ดมาก ๆ จะพบการซ้ำที่มากขึ้น ซึ่งมีโอกาศเจอเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้อง เหมาะกับการตรวจเนื้อหาประเภท "สปิน"
! ความละเอียดเท่ากับหรือมากกว่าจำนวณอักขระของคีย์เวิร์ด ก็ต้องดูว่ายอมรับการซ้ำของเนื้อหาได้ที่กี่คำ กี่อักขระ
! ความละเอียดไว้สูงจนถึงเท่ากับการตัดอักขระ จะมีโอกาศพบการซ้ำที่น้อย
! การตั้งค่าความละเอียดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน

ตัวอย่าง
- เท่ากับหรือมากกว่าจำนวณอักขระของคีย์เวิร์ด
  เนื้อหาเกี่ยวกับ "วิตามิน"(มี 7 อักขระ) ควรใช้ค่าความละเอียดตั้งแต่ 7 ขึ้นไป สมมุต มีเนื้อหา "กินวิติมินซีดีต่อสุขภาพ" แล้วพบเนื้อหาที่คล้ายกันคือ "ซีกินสุขภาพดีต่อวิติมิน" จะเห็นว่าเนื้อหาสลับกันไปมา
 ถ้าตั้งค่าความละเอียดต่ำกว่า 7 ระบบก็ยังบอกว่าข้อความนี้ซ้ำเป็นจำนวนมาก เพราะหลายคำมีอักขระต่ำกว่า 7 เช่น "ซี" มี 2 อักขระ, "ดีต่อ" มี 5 อักขระ, "กิน มี 3 อักขระ
 ถ้าตั้งค่าความละเอียด 10 อักขระ ระบบจะไม่พบการซ้ำ
  เนื้อหาเกี่ยวกับ "คอนโด"(มี 5 อักขระ) ควรใช้ค่าความละเอียดตั้งแต่ 5 ขึ้นไป สมมุต มีเนื้อหา "ย่านคอนโดหรูกลางแม่น้ำ" แล้วพบเนื้อหาที่คล้ายกันคือ "ขายคอนโดหรูราคาถูก"
 ถ้าตั้งค่าความละเอียดต่ำกว่า 5 ระบบก็ยังบอกว่าข้อความนี้ซ้ำเป็นจำนวนมาก เพราะหลายคำมีอักขระต่ำกว่า 5 เช่น "ถูก" มี 3 อักขระ, "ขาย" มี 3 อักขระ
 ถ้าตั้งค่าความละเอียด 6 อักขระ ก็จะพบจุดที่ซ้ำคือ "คอนโดหรู" เพราะมี 8 อักขระ

- เท่ากับการตัดอักขระ
   มีเนื้อหา "กินวิติมินซีดีต่อสุขภาพ"(มีความยาว 23 อักขระ) แล้วพบเนื้อหาที่คล้ายกันคือ "กินวิติมินซีดีต่อสุข"
 ถ้าตั้งค่าความละเอียดเท่ากับการตัดอักขระ คือ 23 ระบบจะไม่พบการซ้ำ เพราะ เนื้อหาที่คล้ายกัน ยาวเพียง 20 อักขระ
 กรณีนี้เหมาะกับการตรวจข้อความที่เหมือนกันแบบ 100% ถ้าเนื้อหาที่เอามาตรวจนั้นมีการสลับคำ เว้นวรรค เติมเครื่องหมายเพิ่ม จนมีอักขระที่ไม่เหมื่อนกัน ระบบจะไม่พบการซ้ำ
↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

ความหมายของตัวกรองและสีต่าง ๆ

1. ตัวกรอง
ตัวกรองจะใช้สี บอกถึงปริมาณการซ้ำของบทความ ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ
ฟ้า   ไม่ซ้ำเลย เป็นไปได้ทีเนื้อหาไม่มีความหมาย หรือตั้งค่าความละเอียดไว้สูงเกินไป
เขียว  ซ้ำเล็กน้อย ถือว่าปกติ
เหลือง  ซ้ำปานกลาง
ม่วง  ซ้ำค่อนข้างมาก อาจจะ Copy มาบางส่วน
แดง  ซ้ำมากที่สุด Copy มาทั้งหมด หรือตั้งค่าความละเอียดต่ำเกินไป

2. การแสดงผล
การแสดงผล มีอยู่ 4 รูปแบบหลัก
- เน้นสี   อักขระจุดที่ซ้ำจะมีสีตาม % การซ้ำ
 ตัวอย่าง ซ้ำ 1% - 33% : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 ตัวอย่าง ซ้ำ 34% - 66% : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- ไฮไลท์   อักขระจุดที่ซ้ำจะถูกไฮไลท์สีตาม % การซ้ำ (เหมือน เน้นสี แต่เป็นแบบ ไฮไลท์)
 ตัวอย่าง ซ้ำ 1% - 33% : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 ตัวอย่าง ซ้ำ 34% - 66% : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- เน้นจุดซ้ำ เฉพาะอักขระที่ซ้ำจะเป็น สีแดง
 ตัวอย่าง : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- ไฮไลท์ทั้งหมด  ข้อความที่ซ้ำจะถูกไฮไลท์สีตาม % การซ้ำ
 ตัวอย่าง ซ้ำ 1% - 33% : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 ตัวอย่าง ซ้ำ 67% - 100% : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

การตรวจซ้ำ คืออะไร

การตรวจซ้ำ เหมาะสำหรับนักเขียน สามารถใช้ยืนยันว่าเนื้อหาของตนเองผ่านการตรวจจากเว็บ copytrack.online แล้ว ใช้เป็นหลักยืนยันว่าไม่ได้คัดลอก
มา เมื่อสร้างไฟล์ตรวจซ้ำแล้ว จะได้ลิงก์ที่ให้ผู้ใช้ภายนอกตรวจบทความบางส่วนของตัวเองได้ ไฟล์ตรวจซ้ำสามารถลบทิ้งได้ตามความต้องการของผู้ใช้

1. เข้าไปที่เนื้อหาที่ต้องการสร้างไฟลตรวจซ้ำแล้วคลิก “เพิ่ม”

วิธีใช้งานระบบ ตรวจซ้ำ


2. จากนั้นให้คลิกลิงก์ “ดูการตรวจซ้ำ”

วิธีใช้งานระบบ ตรวจซ้ำ


3. หน้านี้สามารถเข้าดูได้จากภายนอก โดยจะเผยข้อความบางส่วนให้เห็น เพื่อให้ผู้ใช้ภายนอกใช้ตรวจสอบ

วิธีใช้งานระบบ ตรวจซ้ำ


4. สามารถวางเนื้อหาที่นักเขียนขายไปในกล่องข้อความแล้วคลิก “ตรวจสอบ” ระบบจะแสดงให้เห็นว่าคำใหนที่เป็นคำเดียวกัน
ซึ่งสามารถเช็คว่าเป็นเนื้อหาเดียวกันได้จากลำดับของคำ และยังดูการซ้ำของเนื้อหาได้อีกด้วย

วิธีใช้งานระบบ ตรวจซ้ำ


5. ถ้าต้องการลบไฟล์ตรวจสอบให้กลับไปที่หน้าแสดงผลแล้วคลิก “ลบ” ซึ่งจะทำให้ลิงก์หายไป

วิธีใช้งานระบบ ตรวจซ้ำ


6. ถ้ากลับไปดูลิงก์เดิมก็จะพบว่าไม่มีข้อมูล

วิธีใช้งานระบบ ตรวจซ้ำ


gglimit

↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

Google ลิมิตการใช้งาน คืออะไร

เนื่องจากระบบดึงข้อมูลโดยตรงจาก Google เวลาที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก Google จะจำกัดการดึงข้อมูล ตามปกติปัญหานี้จะหายไปเองเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 ชั่วโมง และระบบจะตรวจเนื้อหาที่ยังตรวจไม่เสร็จให้อัติโนมัติ เมื่อGoogle ยกเลิกการจำกัดแล้ว
↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

Statement ประวัติทางการเงิน

ผู้ใช้งานสามารถดู ประวัติทางการเงิน ของตนเองได้ด้วยตนเเองผ่านลิงก์ที่มีใว้ให้ตรงหน้าหลัก โดยจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ยอดเงินมีการเปลี่ยนแปลง

วิธีดู Statement ประวัติทางการเงิน↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

การลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากระบบ

การลบเนื้อหาสามารถลบได้ทีละเนื้อหาโดยคลิกที่ปุ่ม “ลบ” ได้โดยตรง และสามารถลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากระบบในครั้งเดียวก็ได้
1. ไปที่หน้าจัดการเนื้อหาแล้ว คลิก “ลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากระบบ”

วิธีลบเนื้อหาออกจากระบบ

2. ระบบจะถามยืนยันการลบเนื้อหาอีกครั้ง เพราะถ้าลบแล้วจะเหลือเพียงส่วนที่เป็นประวัติการใช้งานเท่านั้น ไม่สามารถกู้คืนได้อีก
ถ้าต้องการลบให้คลิก “ลบทันที”

วิธีลบเนื้อหาออกจากระบบ

วิธีลบเนื้อหาออกจากระบบ


↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

Statement ประวัติทางการเงิน

ผู้ใช้งานสามารถดู ประวัติทางการเงิน ของตนเองได้ด้วยตนเเองผ่านลิงก์ที่มีใว้ให้ตรงหน้าหลัก โดยจะแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ยอดเงินมีการเปลี่ยนแปลง

วิธีดู Statement ประวัติทางการเงิน


↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

ตัวอย่าง

  - ตัวอย่างใช้งานกับเนื้อหา Unique content
  - ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา ภาษาอังกฤษ
  - ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา ภาษาอื่น
  - ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา มั่ว ไม่มีความหมาย

ตัวอย่างใช้งานกับเนื้อหา Unique content

ตัวอย่าง Unique content ที่ความละเอียด 4 อักขระ

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา Unique content ที่ความละเอียด 4 อักขระ

ตัวอย่าง Unique content ที่ความละเอียด 8 อักขระ

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา Unique content ที่ความละเอียด 8 อักขระ

ตัวอย่าง Unique content ที่ความละเอียด 15 อักขระ

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา Unique content ที่ความละเอียด 15 อักขระ

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา ภาษาอื่น
ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา ภาษาอื่น

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา ภาษาอื่น

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา มั่ว ไม่มีความหมาย

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา มั่ว ไม่มีความหมาย

ตัวอย่าง ใช้งานกับเนื้อหา มั่ว ไม่มีความหมาย

↑ เลื่อนไปบนสุด ↑

สอบถามเพิ่มเติม ติดตามข่าวสาร

  FB : CopyTrack.online

↑ เลื่อนไปบนสุด ↑
  วิดีโอแนะนำการใช้งาน
  วิธีใช้โปรแกรมตรวจการคัดลอดเนื้อหา
  แบ่งส่วนการค้นหาเมื่อขึ้นบรรทัดใหม่ คืออะไร
  ค่าความละเอียดคืออะไร
  ความหมายของตัวกรองและสีต่าง ๆ
  การตรวจซ้ำ คืออะไร
  การลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากระบบ
  Google ลิมิตการใช้งาน คืออะไร
  Statement ประวัติทางการเงิน
  ตัวอย่าง
  สอบถามเพิ่มเติม ติดตามข่าวสาร
แจ้งปัญหาการใช้งานข้อตกลงการใช้งาน
© 2019 copytrack.online